Yen Fanga, stylist Singapore

Yen Fanga

Yen Fanga

Cô chia sẽ cảm nhận về mặt nạ ngủ Kiss, Shop xin đính nguyên văn 1 phần bài viết trên trang cá nhân của cô:

As much as every girl in the world, every one of us loves to be beautiful! KISS Skincare, living by the motto – LOOK YOUNGER, LIVE YOUNGER !

The super hot popular KISS whitening collagen cream mask, paired with the KISS mineral aqua mud foam is simply the best thing that can happen to a lady!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>