Thông tin chuyển khoản

Vietcombank
Số Tài Khoản: 007 100 431 78 08
Đàm Thị Thuỳ Linh, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Kỳ Đồng Hồ Chí Minh
DongABank
Số Tài Khoản: 010 904 28 74
Đàm Thị Thuỳ Linh, Ngân hàng Đông Á chi nhánh Phan Đăng Lưu Hồ Chí Minh
TPBank
Số Tài Khoản: 003 788 20 001
Đàm Thị Thuỳ Linh, Ngân hàng TP Bank Hồ Chí Minh